Jailbreak agus Mic Léinn Fiontar

Ghlac mic léinn Fiontar páirt i gcomórtas dárbh ainm "Jailbreak" le déanaí, eagraithe ag an gCumann Gaelach san Ollscoil. Rialacha an chomortáis:

  1. Cuairt a thabhairt ar an líon is mó contaetha gur féidir leat
  2. Níl cead agat aon airgead a chaitheamh
  3. Tá tréimhse 24 uair a chloig agat
  4. Labhair an Ghaeilge amháin

D'éirigh go maith leis na mic léinn agus níos fearr fós, d'fhill siad ar an gColáiste!

Togra Nua Taighde ag Fiontar - www.ainm.ie

Tá tionscadal beathaisnéisí Gaeilge á fhorbairt ag Fiontar i gcomhar le Cló Iar-Chonnachta agus le Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú, bunúdair na mbeathaisnéisí. Tá An Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta ag maoiniú an tionscadal seo. Is féidir éisteach le hagallaimh leis na mbunúdáir ar an suíomh Idirlín ainm.ie

Próifíl Céimí Fiontar - Sadhbh Bhreathnach

Sadhbh BhreathnachPost: Ceannasaí Margaíochta agus Forbartha le Stillwater Communications
 
Oideachas: BA (Idirnáisiúnta) Gaeilge agus Tíreolaíocht (2000)
MSc i nGnó & Teicneolaíocht an Eolais (2001) le Fiontar DCU
 
Tar éis an choláiste, bhí a fhios agam go raibh mé ag iarraidh dul isteach i ngnó éigin, rud éigin cruthaitheach go háirithe: is taobh níos beomhaire den ghnó a bhí sa mhargaíocht domsa.

Ghlac mé post in Airgeadas agus Seirbhísí Custaiméara in L’Oréal chun mo chos a fháil sa doras, mar go raibh a fhios agam go mbeadh roinnt margaíochta i gceist ann. Chaith mé timpeall sé bliana ansin, agus arduithe céime á dtabhairt dom go dtí go raibh mé i mo Bhainisteoir Táirge. Chuala mé scéal ansin go raibh deacracht ag stiúrthóir Stillwater duine le taithí mhaith margaíochta a labhair Gaeilge a aimsiú.  Rinne mé teagmháil leis, agus taobh istigh de choicís bhí post á thairiscint acu dom. Is cinnte go raibh tionchar ag an deis Gaeilge a úsáid ar mo chinneadh glacadh leis an bpost seo, mar bhí mé i gcónaí ag iarraidh a bheith in ann an Ghaeilge a thabhairt isteach i mo shaol oibre.
 

Próifíl Céimí Fiontar - Seána Ó Rodaigh

Seána Ó RodaighPost: Múinteoir Bunscoile
Oideachas: BSc in Airgeadas, Ríomhaireacht & Fiontraíocht (2000) (BA Gnó & Gaeilge mar atá anois) le Fiontar DCU 
Dioplóma Iarchéime san Oideachas (Bunscoile) (2003)
 
Bhí mé tar éis smaoineamh ar mhúinteoireacht nuair a bhí mé san idirbhliain ar scoil, ach faoin am ar tháinig mé chomh fada leis an séú bliain bhí níos mó suime agam in ábhair ghnó agus chinn mé céim sa ghnó a dhéanamh trí Ghaeilge le Fiontar DCU. Thaitin an smaoineamh nuálach a bhí ar a chúl liom agus bhí suim ar leith agam sa ghné fiontraíochta de. Is buntáiste breise a bhí ann go raibh an chéim trí Ghaeilge. Bhí roinnt againn sa rang nár fhreastail ar Ghaelscoil, ach d’fhoghlaimíomar go tapa.

An Fhéile Cheilteach 2009

Mic léinn Fiontar ag an Fhéile Cheilteach 2009
Bhí slua mór mic léinn agus céimí Fiontar i láthair ag an Fhéile Cheilteach DCU ar an 4ú Marta san Óstán Alexander i gCearnóg Mhuirfean, BÁC 2.
 
Bhí béile mór, ceol ó Transmitter agus ansin chuaigh an craic ar aghaidh go déanach le ceol trad, DJ agus go leor deochanna is dócha! Comhghairdeas do na mic léinn Fiontar atá ar an gcoiste den Cumann Gaelach DCU a d'eagraigh an ócáid iontach seo!
 

Fiontar @ Oireachtas na Gaeilge i gCorcaigh, Samhain 2008

Des Bishop with some Fiontar students at Oireachtas na Gaeilge in Cork, November 2008Mar chuid den mhodúl ar Mhodhanna Taighde, bhí mic léinn Fiontar thíos ag Oireachtas na Gaeilge 2008 le déanaí, ag déanamh suirbhé ar chaiteachas na gcuairteoirí a bhí ag an ócáid.
 
Cé go raibh sceideal trom sóisialta ag na mic léinn, d'éirigh leo suirbhé cuimsitheach a dhéanamh agus rinne siad anailís ar na torthaí nuair a d'fhill siad ar Ríomhlanna Fiontar i DCU.
 
Mar atá le feiceáil sa ghriangraf, bhí Des Bishop sásta cabhrú leo agus suirbhé a líonadh amach!

Seoladh Logainm.ie

Éamon Ó Cuív (an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta) agus An Dr Caoilfhionn Nic Pháidín (Stiúrthóir tionscadal, Fiontar) ag seoladh Logainm.ie
 Sheol Éamon Ó Cuív, an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, suíomh gréasáin Logainm.ie ar 1ú Deireadh Fómhair 2008 ag Tithe an Rialtais. Cuireann Logainm.ie an t-ainm oifigiúil Gaeilge atá ar 100,000 éigin bailte, sráideanna agus oifigí poist ar fud na tíre ar fáil don phobal.
 
Tá  Logainm.ie á fhorbairt ag Fiontar i bpáirtnéireacht leis an mBrainse Logainmneacha den Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta.
 

Aoife Ní Dhrisceoil (Fiontar '07) i dTuarascáil Fiontraíochta GEM

Aoife O'Driscoll (Fiontar '07), Tánaiste Mary Coughlan and Professor Colm O'Gorman (DCU) at the launch of the 2007 GEM ReportBhí Aoife Ní Dhrisceoil, céimí de chuid Fiontar, ar dhuine de na fiontraithe a roghnaíodh le próifíl a scríobh fúthu sa tuarascáil  Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2007. Roghnaíodh Aoife toisc an rath iontach atá ar an táirge Elevease atá aici.
 

Tháining an smaoineamh faoin Elevease Shower Step chuig Aoife nuair a bhí sí i mbliain a dó den chéim a rinne sí le Fiontar. Cabhraíonn an táirge go mór le bearradh, glanadh agus donnúchán bréige na gcos. I mbliain na céime chuir sí plean gnó le chéile, d’fhorbair sí an smaoineamh agus bhunaigh sí Concepts Plus Ltd chun an Shower Step a fhorbairt.

Tháinig sí ar ais ar cuairt chuig mic léinn Fiontar ar 20 Deireadh Fómhair 2008 agus d’inis sí a scéal agus chuir sí comhairle ar na mic léinn a bheidh ag tosú ar phlean gnó i Feabhra 2009!
 

Cliceáil anseo chun féachaint ar an Tuarascáil GEM 2007 (1Mb PDF)

Syndicate content